XVI JASNOGÓRSKIE SPOTKANIA ŚRODOWISKA POLICYJNEGO - Aktualności - KPP Koło

Aktualności

XVI JASNOGÓRSKIE SPOTKANIA ŚRODOWISKA POLICYJNEGO

Data publikacji 04.10.2017

W Częstochowie odbyły się XVI Jasnogórskie Spotkania Środowisk Policyjnych. Jak co roku, w uroczystościach wzięli udział policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Kole. Policyjni pielgrzymi modlili się w intencji poległych podczas służby, za swoje bezpieczeństwo oraz przyszłość Ojczyzny i swego zawodu.

25-go września br. już po raz szesnasty odbyły się Jasnogórskie Spotkania Środowisk Policyjnych. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele garnizonów Policji z całego kraju. Stawiła się Kompania Honorowa Policji, do apelu stanęło 50 pocztów sztandarowych z całej Polski, Kompania Honorowa Państwowej Straży Pożarnej. Podniosły charakter zapewniły: Orkiestra Reprezentacyjna Policji z Katowic oraz chór Komendy Stołecznej Policji. Nie zabrakło także przedstawicieli związków zawodowych NSZZ Policjantów. W uroczystościach Komendę Powiatową Policji w Kole reprezentowali policjanci i pracownicy cywilni z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Kole, mł. Insp. Arturem Foryńskim oraz kapelanem ks. kanonikiem Józefem Wronkiewiczem na czele.

Tegoroczne spotkanie policjantów i pracowników Policji rozpoczęło się od złożenia wiązanki kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie uczczono pamięć Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki oraz Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Punktem kulminacyjnym uroczystości była msza święta celebrowana na Jasnogórskich Błoniach przez księdza biskupa Józefa Guzdka – Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Policji oraz przez kapelanów Policji. W czasie spotkania odczytano również skierowane do pielgrzymów listy – Ministra SWiA Mariusza Błaszczaka oraz Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka. Ostatnim akcentem niedzielnego spotkania była wspólna modlitwa w intencji Policji przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski.