"Bezpiecznie to wiedzieć i znać" - spotkanie z uczniami - Aktualności - KPP Koło

Aktualności

"Bezpiecznie to wiedzieć i znać" - spotkanie z uczniami

Data publikacji 06.11.2017

30 października br. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kole przeprowadzili spotkanie profilaktyczne z uczniami na etapie nauczania wczesnoszkolnego. Prelekcja odbyła się w ramach programu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać – środowisko lokalne i jego wartości”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci w zakresie ekologii i gospodarki wodnej oraz wzmocnienie działań edukacyjnych z obszaru ochrony środowiska. Podczas prelekcji policjanci uświadomili dzieciom,  że troska o środowisko naturalne winna być nieodłącznym elementem naszego życia, wyrażanym w praktycznych codziennych czynnościach, np. segregowaniem odpadów, wyrzucaniem nieczystości do pojemników zamiast w inne miejsca, używaniem toreb na zakupy wielokrotnego użytku itp.

W ramach omawianego programu trwa konkurs na nagranie spotu kojarzonego z profilaktyką ekologiczną pt.: „Bezpiecznie to wiedzieć i znać – środowisko lokalne i jego wartości”. Udział w przedsięwzięciu zadeklarowali uczniowie klasy  III  Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole. Konkurs jest jednoetapowy organizowany na poziomie województwa. Fundatorem nagród w konkursie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz  Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.