Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – zgłoś zagrożenie w swojej okolicy!

Data publikacji 03.01.2018

Każdy mieszkaniec naszego miasta i powiatu, odwiedzając Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, może wskazać miejsca, gdzie dochodzi do naruszeń prawa! Aplikacja ta od września 2016 jest dostępna na stronach internetowych wszystkich wielkopolskich komend, w tym również Komendy Powiatowej Policji w Kole. W 2017 roku kolscy policjanci odnotowali 1275 zgłoszeń.

We wrześniu minął rok od wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To nowoczesne, internetowe narzędzie komunikacji społeczeństwa z Policją. Przez miniony rok mieszkańcy powiatu kolskiego nanieśli blisko 1300 zgłoszeń dotyczących różnego rodzaju zagrożeń, z których każde spotkało się z odpowiednią reakcją funkcjonariuszy Policji. Wśród naniesionych zagrożeń, 556 zostało potwierdzonych, z czego połowa została wyeliminowana. To oznacza, że wskazane przez społeczeństwo zachowania niezgodne z prawem, w tych miejscach obecnie nie występują. Każde pojedyncze zagrożenie było sprawdzane przez policjantów odpowiedniej komórki. Spośród 25 kategorii zagrożeń dostępnych na mapie, najczęściej zgłaszane były problemy związane z: nieprawidłowym parkowaniem, przekraczaniem dozwolonej prędkości oraz spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych. Dużą „popularnością” cieszyły się także inne kategorie jak np.: używanie środków odurzających, zła organizacja ruchu, niewłaściwa infrastruktura drogowa, akty wandalizmu czy miejsca grupowania się małoletnich.
Wymiernym efektem działań Policji w wyniku naniesionych na mapę zagrożeń jest sama obecność policjantów w miejscach, gdzie oczekuje tego społeczeństwo.
Zapraszamy wszystkich korzystania z aplikacji i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Jednocześnie przypominamy, że z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie w ciągu doby.
Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.
Każdy użytkownik może podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa za pośrednictwem skrzynki mailowej: kmzb@policja.gov.pl