Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem - Aktualności - KPP Koło

Aktualności

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Data publikacji 19.02.2018

W jednostkach Policji, Sądach i Prokuraturach odbywać się będą dyżury, w związku z akcją „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Osoby, które ucierpiały w wyniku czynu zabronionego, mogą uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień. W tym roku wspomniana akcja będzie trwała od dnia 19 do 25 lutego.

Ochrona praw ofiar przestępstw i pomoc pokrzywdzonym to ważne zadanie policjantów jako tych, którzy bardzo często pierwsi mają kontakt z pokrzywdzonymi. Celem prowadzonych działań jest informowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym, a także o podmiotach, które mogą im udzielić pomocy i wsparcia. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w całym kraju udzielać będą bezpłatnych informacji o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach.

Gospodarzem inicjatywy „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi Policji, organizacjami pozarządowymi.

Komenda Powiatowa Policji w Kole informuje, że w ramach organizowanego „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach od 19 do 25 lutego 2018 roku dyżurujący policjanci udzielają porad i informacji osobom pokrzywdzonym przestępstwem, które wyrażą chęć skorzystania z tego rodzaju pomocy. Funkcjonariusze odpowiedzą Państwu na pytania z zakresu uprawnień przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub skierują do właściwej instytucji albo organizacji pozarządowej mogącej udzielić Państwu pomocy.

Na terenie powiatu kolskiego funkcjonariusze Policji pełnią dyżur od poniedziałku do piątku (19-23 luty) w godzinach 9:00 – 14:00 oraz w sobotę i niedzielę (24-25 luty) w godzinach 9:00-12:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Kole przy ul. Sienkiewicza 14 oraz w jednostkach terenowych, tj. Komisariacie Policji w Kłodawie przy ul. Tuwima 15, Posterunku Policji w Dąbiu przy ul. Łęczyckiej 62, Posterunku Policji w Babiaku przy ul. Poznańskiej 5a.