Bezpieczny przejazd - Aktualności - KPP Koło

Aktualności

Bezpieczny przejazd

Data publikacji 02.03.2018

Przejeżdżanie przez każdy przejazd kolejowy wymaga od kierowcy zachowania szczególnej ostrożności. Niestety nadal zdarza się, że niektórzy bagatelizują zagrożenia związane z tymi szczególnymi miejscami. Dlatego policjanci z kolskiej drogówki wraz z pracownikami Straży Ochrony Kolei przeprowadzą działania przy przejazdach kolejowych.

W Polsce jest ponad 12 700 przejazdów kolejowo-drogowych. Przyczyną wypadków w tych miejscach jest przede wszystkim nieostrożność kierowców. Lekceważenie znaku STOP, wjeżdżanie na przejazd, gdy sygnalizator wskazuje światło czerwone, próby przejechania pod zamykającymi się zaporami przejazdów - to główne grzechy kierowców samochodów. Tak samo zachowują się piesi i rowerzyści. Przejazdy kolejowe należy uznać za miejsca, gdzie użytkownicy dróg; zarówno piesi jak też kierujący pojazdami, bezwzględnie winni przestrzegać przepisów i zasad ruchu drogowego, a zwłaszcza zasady szczególnej ostrożności. Należy pamiętać, że pociąg to masa kilkuset tysięcy ton. Na jej zatrzymanie - od momentu rozpoczęcia nagłego hamowania, potrzeba odległości nawet 1200 metrów. W starciu z rozpędzonym składem kolejowym, żaden pojazd nie ma szans wyjść bez szwanku. Statystyki tego obszaru nie pozostawiaja wątpliwości - niemal każde zdarzenie związane z potrąceniem przez pociag, kończy się śmiercią osoby w którą skład uderzył. Nie zawsze uczestnicy ruchu zbliżajacy się do przejazdów kolejowych, są tego w pełni świadomi, a niejednokrotnie pomimo tej świadomości wykazują daleko idącą nierozwagę, zachowując się w powyżej opisany sposób.

Dlatego już w poniedziałek, 5 marca będą prowadzone kolejne działania policjantów Wydziału Ruchu Drogowego wraz z pracownikami Straży Ochrony Kolei, mające na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach.

 

Wskazówki i fakty dotyczące bezpieczeństwa

1. Pociągi mogą poruszać się w dowolnym kierunku i w dowolnym czasie. Czasami wagony są pchane przez lokomotywy zamiast być ciągniętymi.

2. Lokomotywa waży średnio 80 ton. To powoduje, że siła z jaką uderza w samochód, jest proporcjonalna do siły z jaką samochód miażdży aluminiową puszkę. Wszyscy wiemy, co dzieje się z aluminiową puszką uderzoną przez samochód.

3. Pociągi mają zawsze pierwszeństwo przejazdu w stosunku do pojazdów ratunkowych, uprzywilejowanych, samochodów i pieszych.

4. Pociąg jest szerszy od rozstawu szyn około 1 metra z każdej strony. Jest to szczególnie ważne dla pieszych, którzy powinni zachować bezpieczną odległość od przejeżdżających pociągów.

5. Pociągi towarowe nie jeżdżą o stałych porach, a rozkłady jazdy pociągów pasażerskich ulegają zmianie. Zawsze należy spodziewać się pociągu na każdym skrzyżowaniu drogi i linii kolejowej.

6. Dzisiejsze pociągi są cichsze niż kiedykolwiek, wiele z nich podczas jazdy nie wytwarza charakterystycznego stukotu. Pociąg jest zawsze bliżej i porusza się szybciej, niż myślisz.

7. Nie wolno chodzić po torach, jest to niezgodne z prawem i bardzo niebezpieczne. W momencie, gdy maszynista widzi osobę przechodzącą przez tory w miejscu niedozwolonym lub pojazd na torach jest już za późno. Droga hamowania pociągu może wynieść nawet do 2 km, czyli mniej więcej tyle co długość 20 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. Pociągi nie mogą się zatrzymać na tyle szybko, aby uniknąć kolizji.

8. Jeżeli widać jakiekolwiek elementy infrastruktury kolejowej (tory, rozjazdy) zawsze trzeba zakładać, że są one eksploatowane nawet jeśli pozornie wyglądają na opuszczone.

9. Pamiętaj, aby przekraczać tory kolejowe tylko na wyznaczonych przejściach lub przejazdach, przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych i znajdujących się tam sygnałów.

10. Bądź czujny na terenie kolejowym. Nie czytaj, nie miej słuchawek w uszach, które mogą zagłuszać odgłosy zbliżającego się pociągu; elementy infrastruktury kolejowej nie są miejscem do zabawy lub wypoczynku.