Aktualności

Uczniowie kolskiej szkoły laureatami konkursu na spot „BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ”

Data publikacji 13.06.2018

W Multikinie w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu organizowanego w ramach projektu programu profilaktycznego „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. Uczestnicy przygotowali spot multimedialny na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie kolskiej szkoły.

Policjanci z Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, mając na względzie konieczność wzmacniania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wdrożyli program „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. Jest on skoncentrowany na budowaniu świadomości i pogłębianiu prawidłowych zasad współżycia społecznego. Wpisuje się również w założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego w I etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I-III szkół podstawowych oraz etap przedszkolny w szkole. Zadaniem programu jest kształtowanie osobowości dziecka, które już za chwilę przygotowywane będzie do pełnienia określonych ról społecznych, a tym samym będzie miało możliwość wywierania wpływu na innych i będzie odpowiedzialne za swoje zachowanie, zgodne z obowiązującymi zasadami życia społecznego.

W organizowanym projekcie udział biorą również uczniowie ze szkół powiatu kolskiego. W przygotowanym w ramach tego projektu konkursu na jednominutowy spot dotyczący szeroko rozumianego bezpieczeństwa wzięli również udział dzieci z placówek edukacyjnych z Koła. Na etapie powiatowym wyłoniono laureatów, którzy reprezentowali swoje prace na szczeblu wojewódzkim. Przedmiotowy konkurs został rozstrzygnięty podczas uroczystej gali, która odbyła się w Multikinie w Poznaniu 8 czerwca br. W gali uczestniczyło niemal 300 uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami oraz policyjnymi profilaktykami. Wśród laureatów konkursu na spot multimedialny na etapie wojewódzkim znaleźli się uczniowie klasy IIa ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole zajmując III miejsce.