Aktualności

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2018 ROKU

Data publikacji 08.01.2019

W miesiącu grudniu bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniały 2 wypadki drogowe i 53 kolizje. W zdarzeniach tych 1 osoba została ranna i 1 poniosła śmierć na miejscu.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

4

5

2

Od początku roku

49

40

33

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

42

56

53

Od początku roku

562

524

512

Ilość osób rannych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

4

4

1

Od początku roku

46

38

32

Ilość osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

0

1

1

Od początku roku

10

3

3


 

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w grudniu 2018 roku to:

1. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 11 zdarzeń;

2. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 10 zdarzeń;

3. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 8 zdarzeń;

4. Nieprawidłowe skręcanie – 2 zdarzenia;

5. Zwierzęta na drodze – 6 zdarzeń.