Aktualności

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE PRZED XXVII FINAŁEM WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Data publikacji 10.01.2019

13 stycznia wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą kwestować w wielu miejscowościach na terenie całego powiatu kolskiego. Policjanci zaś będą dbać o to, aby zbierający datki byli bezpieczni. W okresie poprzedzającym XXVII Finał WOŚP funkcjonariusze z kolskiej komendy uczestniczą w spotkaniach organizacyjnych dla wolontariuszy. Policjanci przybliżają zasady dotyczące bezpiecznego kwestowania. Podkreślają, że w każdej niebezpiecznej sytuacji można liczyć na pomoc Policji.

Kolscy policjanci biorą udział w spotkaniach organizacyjnych Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Byli już w Komendzie Związku Harcerstwa Polskiego w Kole, w Grzegorzewie oraz Kłodawie. Na kolejne spotkania pojadą m.in. do Babiaka i Dębów Szlacheckich. W trakcie zebrań policjanci Wydziału Prewencji przybliżają wolontariuszom zasady bezpiecznego zbierania datków. Podkreślają jak ważne jest bezpieczeństwo osób kwestujących. Omawiają jak wolontariusze powinni postąpić w sytuacji, gdy ktoś będzie zachowywał się wobec nich agresywnie. Przestrzegają przed kwestowaniem w miejscach odosobnionych, zaciemnionych itp. czyli tam, gdzie ryzyko wystąpienia zagrożenia jest większe. Policjanci uczulają kwestujących, aby o wszelkich zauważonych symptomach zagrożeń niezwłocznie informowali Policję.

W niedzielę 13 stycznia, podczas XXVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na terenie naszego powiatu pojawi się większa liczba policyjnych patroli. Funkcjonariusze w sposób szczególny będą czuwać nad spokojem i bezpieczeństwem przebiegu imprezy. Już teraz policjanci apelują, by w przypadku zaobserwowania sytuacji wymagającej interwencji organów porządkowych, bezzwłocznie dzwonić pod bezpłatny alarmowy numer telefonu 112.

 

Oto kilka porad, które pozwolą uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.
Porady dla darczyńców Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

* Każdy z wolontariuszy będzie wyposażony w identyfikator ze zdjęciem, numerem ankiety, adresem wolontariusza. Identyfikator musi być wypisany czytelnie. Zdjęcie musi być wyraźne, a wizerunek osoby na zdjęciu powinien odpowiadać wyglądowi wolontariusza;
* Dodatkowo identyfikator musi mieć „serduszkowe” logo Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
* Każdy wolontariusz musi nosić swój identyfikator na widocznym miejscu;
* Skarbonka wolontariusza musi być oklejona banderolami Fundacji WOŚP. Na górze przy otworze do wrzucania pieniędzy powinien znajdować się wyraźnie napisany ten sam numer kwestującego, który widnieje na identyfikatorze.
* Nieodzownym atrybutem wolontariuszy są wszystkim doskonale znane „serduszkowe” naklejki. Jeśli będą mieli Państwo podejrzenie, że ktoś podszywa się pod wolontariusza WOŚP i posługuje się podrobionym identyfikatorem lub podejrzanie wyglądającą puszką, prosimy mieszkańców o kontakt z Policją (bądź dzwoniąc pod numer alarmowy 112) lub strażą miejską/gminną (numer telefonu alarmowego 986).

Prosimy również o wszelkie informacje dotyczące podejrzanych zachowań napotkanych osób, które zagrażają bezpieczeństwu wolontariuszy i osób uczestniczących w imprezach organizowanych w tym dniu.

Porady dla wolontariuszy

Prowadźcie zbiórkę pieniędzy w bezpiecznych miejscach:
* centrach handlowych, w których zatrudnieni są pracownicy ochrony;
* głównych ciągach komunikacyjnych;
* miejscach dobrze oświetlonych;
* miejscach, w których występuje duże natężenie ruchu pieszych;
* miejscach objętych monitoringiem kamer, itp.

Nie prowadźcie zbiórek w miejscach mało uczęszczanych, na źle oświetlonych ulicach, miejscach, które na Waszym osiedlu uznawane są za niebezpieczne.

Unikajcie prowadzenia zbiórek pieniędzy samodzielnie. W grupie jest zawsze bezpieczniej!!! Starajcie się zapewnić sobie towarzystwo innych wolontariuszy, a jeżeli to możliwe opiekę osób dorosłych.

Szczególnie ważne jest, abyście wracając do Waszego sztabu, po zakończeniu zbiórki pieniędzy, poruszali się w grupie, korzystajcie z pomocy Waszych znajomych, bliskich.

Jeżeli będziecie tego potrzebowali zwracajcie się o pomoc do Policji (numer telefonu alarmowego 112). Możecie bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi na temat Waszego bezpieczeństwa podczas prowadzenia zbiórki pieniędzy. Czasami możecie zostać zapytani przez policjantów o to, jak przebiega Wasza kwesta. Nie obawiajcie się ich, oni są Waszymi sprzymierzeńcami.

Wszystkim wolontariuszom życzymy pełnych puszek, życzliwości przechodniów i bezpiecznego powrotu do swoich sztabów WOŚP!

Przypominamy, że wszyscy wolontariusze:

  • mają obowiązek posiadać w widocznych miejscach identyfikator zgodny z wzorem zamieszczonym poniżej,

  • zbierają pieniądze jedynie do puszek, niedopuszczalne jest przekazywanie datków "do ręki" lub "do kieszeni",

  • nie mogą kwestować chodząc "po domach". Zbiórka następuje tylko w miejscach publicznych lub za zgodą właściciela albo użytkownika w obiektach handlowych.

  • nie mogą kwestować na jezdni, skrzyżowaniach lub ciągach komunikacyjnych zatrzymując pojazdy i stwarzać przez to zagrożenie w ruchu drogowym.
     W przypadku zauważenia uchybień w tym zakresie, prosimy o kontakt z policjantami na nr alarmowy 112