KONKURS PLASTYCZNY „STOK NIE JEST DLA BAŁWANÓW” - Aktualności - KPP Koło

Aktualności

KONKURS PLASTYCZNY „STOK NIE JEST DLA BAŁWANÓW”

Data publikacji 11.01.2019

Zbliżają się ferie. Zachęcamy, aby wykorzystać czas wolny i wykonać pracę plastyczną w ramach konkursu „Stok nie jest dla bałwanów”.

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji kontynuuje kampanię informacyjno-edukacyjną “Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw przez dzieci i młodzież w miejscach zimowego wypoczynku, a w szczególności na terenach narciarskich oraz rekreacyjnych. Elementem akcji jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 1 marca 2019 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych przez osobę, która nie ukończyła 16 roku życia. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez opiekuna prawnego należy kierować na adres: Komenda Główna Policji - Biuro Prewencji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa. Na autorów najciekawszych prac konkursowych czekają atrakcyjne nagrody.

Zasady i regulamin konkursu znajdują się poniżej.