Bezpieczna droga do szkoły - Aktualności - KPP Koło

Aktualności

Bezpieczna droga do szkoły

Data publikacji 02.09.2019

Policjanci ruchu drogowego rozpoczęli działania "Bezpieczna droga do szkoły". Funkcjonariusze bacznie przyglądają się kierowcom w rejonie szkół, a w szczególności ich zachowaniu w pobliżu przejść dla pieszych. Szczególną uwagę zwracają na edukację najmłodszych, tych którzy pierwszy raz przekroczyli szkolny próg.

Dziś i w najbliższych dniach, policjanci w rejonach szkół i przedszkoli na terenie całego powiatu kolskiego - przeprowadzą wzmożone działania związane z akcją „Bezpieczna droga do szkoły”.  Działania te mają przede wszystkim ograniczyć zdarzenia drogowe z udziałem najmłodszych. Policjanci ruchu drogowego, już w sierpniu rozpoczęli sprawdzanie oznakowań w rejonie szkół pod kątem prawidłowości i czytelności znaków. Po rozpoczęciu roku szkolnego, funkcjonariusze będą się również przyglądać transportowi zbiorowemu - jest to istotne, ponieważ bardzo duża liczba dzieci i młodzieży, szczególnie pochodząca z terenów wiejskich, dojeżdża do szkół autobusami. Pojazdy takie powinny być sprawne technicznie i prawidłowo wyposażone.

W najbliższych dniach, w rejonie szkół pojawi się więcej patroli. Funkcjonariusze będę zwracać szczególną uwagę na kierowców, którzy w okolicach szkół powinni zachować szczególną ostrożność, bo dzieci nie zawsze przestrzegają zasad i przepisów ruchu drogowego. Ale o to, by droga do i ze szkoły była bezpieczna, powinni zadbać wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Poza policjantami i nauczycielem, to rodzicie i opiekunowie odpowiadają za swoje pociechy. Systematyczne rozmowy z dziećmi na temat zasad poruszania się po drodze, a przede wszystkim dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem, będą z pewnością miały wpływ na kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań dzieci jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

Przypominamy rodzicom, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest noszenie elementów odblaskowych. Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia ich w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach z zapiętymi pasami. Dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest zatem adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności na drodze, szczególnie w rejonie szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych oraz miejsc, gdzie grupują się dzieci i młodzież.