3 LATA FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA - Aktualności - KPP Koło

Aktualności

3 LATA FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Data publikacji 04.10.2019

Już od ponad 3 lat mieszkańcy Wielkopolski mogą korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, narzędzia służącego do zgłaszania zagrożeń które w ich ocenie mają wpływ na bezpieczeństwo w ich najbliższym sąsiedztwie.

20 września br. minęły trzy lata od uruchomienia Mapy na terenie województwa wielkopolskiego. W tym czasie mieszkańcy wskazali ponad 108 tysięcy zagrożeń. Największą grupę zgłoszeń stanowią zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego tj. przekraczanie dozwolonej prędkości – ponad 35 tysięcy zgłoszeń, oraz nieprawidłowe parkowanie – przeszło 23 tysiące zgłoszeń. Niemałą grupę zgłoszonych zagrożeń stanowi spożywanie alkoholu w miejsca niedozwolonych – ponad 17 tysięcy zgłoszeń oraz prawie 3,5 tysiące zgłoszeń wskazujących na miejsca grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją.

Wszystkie zgłoszone zagrożenia są wnikliwie weryfikowane i sprawdzane przez policjantów. W wyniku tych czynności ponad 48 tysięcy zgłoszeń została potwierdzona w tym prawie 33 tysiące zostały definitywnie wyeliminowane. Niepotwierdzonych zostało blisko 56 tysięcy zgłoszeń.

Liczba zgłoszeń naniesionych na mapę, świadczy o dużej aktywności mieszkańców w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w najbliższej okolicy i zarazem jak ważne jest co dzieje się wokół nich. Sygnały przekazywane przez społeczeństwo pozwalają Policji na szybkie i skuteczne eliminowanie niepożądanych zjawisk i poszerzają wiedzę o miejscach ich występowania.

Przypominamy, że, zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują interwencyjnego wezwania Policji. W razie zgłoszenia pilnej interwencji należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997