Policjanci rozmawiali z uczniami o negatywnych skutkach zażywania narkotyków - Aktualności - KPP Koło

Aktualności

Policjanci rozmawiali z uczniami o negatywnych skutkach zażywania narkotyków

W ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. ,,Narkotyki i dopalacze zabijają", której hasło przewodnie brzmi: ,,Szkoda Ciebie na takie patoklimaty", funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kole wraz z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kole, przeprowadzili kolejne spotkanie profilaktyczne uświadamiające uczniów o szkodliwości zażywania narkotyków i dopalaczy.

Przeciwdziałanie zjawisku zażywania substancji psychoaktywnych, w tym tzw. "dopalaczy" przez młodych ludzi jest jednym z priorytetowych zadań Policji. W związku z tym policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kole zorganizowali 6 listopada br. szkolenie w Szkole Podstawowej nr 5 w Kole dla uczniów i kadry pedagogicznej. Działania te przeprowadzone zostały w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” i dotyczyły tematyki przeciwdziałania narkomanii.

Podczas spotkania funkcjonariusz Zespołu Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole, przybliżył uczestnikom zagadnienia związane z realnymi zagrożeniami podczas zażywania substancji psychoaktywnych, a także opowiedział o rodzajach dopalaczy i narkotyków. Ponadto poruszył temat odpowiedzialności karnej osób nieletnich w przypadku posiadania czy też udzielania substancji psychoaktywnych. Poinformował słuchaczy, by w przypadku podejrzenia, że ma się do czynienia z osobą pod wpływem narkotyków czy dopalaczy, natychmiast wezwać pomoc lekarską oraz o sytuacji powiadomić odpowiednie instytucje.

Pracownik Inspekcji Sanitarnej, Pani Beata Biskupska podkreśliła, że sięganie po tego typu nielegalne środki wiąże się nie tylko z konsekwencjami prawnymi, ale i poważnym ryzykiem dla zdrowia i życia. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany i stale modyfikowany. Nigdy nie wiadomo jak ludzki organizm zachowa się po zażyciu nawet najmniejszej dawki takiej substancji chemicznej. Ponadto są to substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu.