Kierownictwo - KPP Koło

Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Kole

izastepca
                                                        p.o.
mł. insp. Artur Foryński