Struktura organizacyjna - KPP Koło

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KOLE

 

KIEROWNICTWO

tel. 063  26 18 210

Komendant Powiatowy Policji

I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

tel. 063  26 18 270

Referat Operacyjno – Rozpoznawczy

Referat Dochodzeniowo - Śledczy

Referat do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Zespół Techniki Kryminalistycznej

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

tel. 063  26 18 220

Zespół do spraw Nieletnich i Patologii

Zespół do spraw Wykroczeń

Zespół Dyżurnych

Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne

Rewir Dzielnicowych

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

tel. 063  26 18 263

 

ZESPÓŁ PREZYDIALNY, KADR I SZKOLENIA

tel. 063  26 18 325

 

ZESPÓŁ FINANSóW I ZAOPATRZENIA

tel. 063  26 18 315,  063  26 18 312

 

JEDNOSTKI TERENOWE

 

KOMISARIAT POLICJI W KŁODAWIE

tel. 063  26 18 350

Komendant Komisariatu Policji

Z-ca Komendanta Komisariatu Policji

Zespół Kryminalny

Zespół Patrolowo – Interwencyjny

Zespół Dzielnicowych

 

POSTERUNEK POLICJI W BABIAKU

tel. 063  26 18 330

Kierownik Posterunku Policji

Zespół Kryminalny

Zespół Prewencji

 

POSTERUNEK POLICJI W DĄBIU

tel. 063  26 18 340

Kierownik Posterunku Policji

Zespół Kryminalny

Zespół Prewencji