Telefony do KPP/KP/PP - Dane teleadresowe - KPP Koło

Dane teleadresowe

Telefony do KPP/KP/PP

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KOLE

62-600 Koło ul. Sienkiewicza 14

Stanowisko kierowania - 063 2618200 lub 47 77 44 200,

dyzurny.kolo@po.policja.gov.pl

Sekretariat:

0632618211 lub 47 77 44 211, fax. 063 2618215

Wydział Prewencji

63 2618220 lub 47 77 44 220

Wydział Kryminalny

63 2618270 lub 47 77 44 270

Wydział Ruchu Drogowego

63 26 18263 lub 47 77 44 263

KOMISARIAT POLICJI W KŁODAWIE

62-650 Kłodawa, ul. Tuwima 15

tel. 063 2618350 lub 47 77 44 350

fax. 063 2618355

POSTERUNEK POLICJI W BABIAKU

62-620 Babiak, ul. Poznańska 5a

063 2618330 lub 47 77 44 330

fax 063 2618335

POSTERUNEK POLICJI W DĄBIU

62-660 Dąbie, ul. Łęczycka 62

063 2618340 lub 47 77 44 340

fax 063 2618345