Stan Bezpieczeństwa

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W MIESIĄCU KWIECIEŃ 2019 ROKU

Data publikacji 13.05.2019

W miesiącu kwietniu bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniało łącznie 40 zdarzeń drogowych (1 wypadek drogowy oraz 39 kolizji). W wypadku drogowym 1 osoba została ranna.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

2

1

1

Od początku roku

7

6

6

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

37

44

39

Od początku roku

155

156

145

Ilość osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

2

1

1

Od początku roku

7

6

5

Ilość osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

0

0

1

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w kwietniu to:

1. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 10 zdarzeń;

2. Zwierzęta na drodze – 10 zdarzeń;

3. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 7 zdarzeń;

4. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 6 zdarzeń;

5. Nieprawidłowe cofanie – 2 zdarzenia;

6. Nieprawidłowe skręcanie – 1 zdarzenie;

7. Nieprawidłowe wyprzedzanie – 1 zdarzenie;

MIEJSCA ZAGROŻONE:

W miesiącu kwietniu br. duża ilość zdarzeń drogowych miała miejsce na głównych ciągach komunikacyjnych gdzie odnotowano 25 zdarzeń drogowych w tym: 8 na drodze K92, 3 na autostradzie A2, 6 na drodze W270, po 3 zdarzenia na drodze W470 i W473 oraz 2 zdarzenia na drodze W263. W mieście Kole 4 zdarzenia odnotowano na ul. Dąbskiej.

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY:

W kwietniu bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 15 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 20 nietrzeźwych rowerzystów.

SPRAWCY:

W miesiącu kwietniu br. odnotowano 40 zdarzeń w tym:

- kierujący samochodami osobowymi - 22 zdarzenia;

- kierujący samochodami ciężarowymi - 3 zdarzenia;

- kierujący motocyklem – 1 zdarzenie;

- kierujący poj. rolniczymi – 2 zdarzenia;

- zwierzęta - 10 zdarzeń;

- piesi – 1 zdarzenie;

- kierujący rowerem – 1 zdarzenie.

OFIARY:

W miesiącu kwietniu br. odnotowano jeden wypadek drogowy w którym jedna osoba została ranna.

UWAGI:

Analiza zaistniałych zdarzeń drogowych wskazuje, że ich głównymi przyczynami były:

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – w związku z powyższym apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowań oraz podczas włączania się do ruchu.

- zwierzęta na drodze – w związku z powyższym podróżując drogami przebiegającymi przez tereny leśne powinniśmy zwolnić i uważnie obserwować drogę oraz jej otoczenie.