Stan Bezpieczeństwa

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu kolskiego w miesiącu lipcu 2019 roku

Data publikacji 14.08.2019

W miesiącu lipcu 2019 roku na drogach powiatu kolskiego zaistniały łącznie 43 zdarzenia drogowe (7 wypadków drogowych oraz 36 kolizji). W wypadkach drogowych 7 osób zostało rannych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

1

2

7

Od początku roku

14

14

21

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

43

46

36

Od początku roku

242

291

237

Ilość osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

1

2

7

Od początku roku

15

14

17

Ilość osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

0

0

5

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w lipcu 2019 roku to:

1. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 20 zdarzeń;

2. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 6 zdarzeń;

3. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 5 zdarzeń;

4. Nieprawidłowe wyprzedzanie – 4 zdarzenia;

5. Nieprawidłowe cofanie – 1 zdarzenie;

6. Nieprawidłowe skręcanie – 1 zdarzenie;

7. Zwierzęta na drodze – 1 zdarzenie.

MIEJSCA ZAGROŻONE:

W miesiącu lipcu br. duża ilość zdarzeń drogowych miała miejsce na głównych ciągach komunikacyjnych, gdzie odnotowano 7 zdarzeń drogowych w tym: 4 zdarzenia na drodze K92, 2 zdarzenia na drodze W-270 oraz 1 zdarzenie na autostradzie A2. W mieście Kole 4 zdarzenia odnotowano na ul. Kolejowej oraz po 2 zdarzenia na ul. Witanowskiego
i Toruńskiej.

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY:

W lipcu bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 19 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 22 nietrzeźwych rowerzystów.

SPRAWCY:

W miesiącu lipcu br. odnotowano 43 zdarzenia w tym:

- kierujący samochodami osobowymi - 38 zdarzeń;

- kierujący samochodami ciężarowymi - 3 zdarzenia;

- kierujący motocyklem – 1 zdarzenie;

- zwierzęta - 1 zdarzenie.

OFIARY:

W miesiącu lipcu br. odnotowano siedem wypadków drogowych w których siedem osób zostało rannych.

UWAGI:

Analiza zaistniałych zdarzeń drogowych wskazuje, że główną przyczyną było:

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – w związku z powyższym apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowań oraz podczas włączania się do ruchu.