Aktualności

Bezpieczny Sylwester i Nowy Rok - Bądźmy odpowiedzialni!

Data publikacji 29.12.2023

Jednym z elementów sylwestrowej zabawy są fajerwerki. Jeśli już zdecydujemy się na używanie wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy, że tylko w połączeniu z zachowaniem szczególnej ostrożności i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, będziemy mogli cieszyć się nadchodzącym Nowym 2024 Rokiem. Bezpieczeństwo nasze i najbliższych w dużej mierze zależy od nas samych. Niestety niewłaściwe używanie środków pirotechnicznych potrafi poważnie zagrozić naszemu zdrowiu lub życiu, a także być przyczyną pożarów. Bądźmy odpowiedzialni!

Dokonując zakupu wyrobów pirotechnicznych zróbmy to w przemyślany sposób:

  • kupujmy fajerwerki, petardy i sztuczne ognie w sprawdzonych sklepach, a nie w przygodnych miejscach, gdyż przepisy bardzo ściśle określają wymogi bezpieczeństwa sprzedaży i magazynowania wyrobów pirotechnicznych m.in. na wyodrębnionych stoiskach, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej,
  • zwracajmy uwagę czy opakowanie produktu nie nosi śladów uszkodzeń, czy deformacji,
  • wyroby pirotechniczne dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę i adres producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży CE oraz czterocyfrowy numer rozpoznawczy poprzedzony literami UN, a na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu,
  • pamiętajmy, że sprzedaż osobom niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Informujmy Policję o handlowcach, którzy sprzedają je dzieciom, gdyż może to uchronić najmłodszych, którzy często padają ofiarami nieumiejętnego obchodzenia się z fajerwerkami.

Podczas używania fajerwerków pamiętajmy:

  • o obowiązującym w Polsce zakazie używania petard oraz innych środków pirotechnicznych w miejscach publicznych, z wyłączeniem ograniczeń w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku. Nie oznacza to jednak, że w tych dniach istnieje dowolność, ponieważ używanie przedmiotów zawierających wyroby pirotechniczne np. niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować szereg negatywnych konsekwencji i to nie tylko prawnych, ale przede wszystkim zdrowotnych,
  • o zachowaniu szczególnej ostrożności i nieużywaniu fajerwerków w grupie lub pobliżu innych osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała,
  • by nie pozwalać dzieciom na odpalanie wyrobów pirotechnicznych, nawet jeśli bardzo o to proszą ! Przypilnuj, by trzymały się z dala od miejsca odpalania fajerwerków. Wyroby pirotechniczne mogą być używane jedynie przez osoby dorosłe,
  • by nie podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać. Nie wolno również rozbierać wyrobów pirotechnicznych, kierować nieodpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie, wrzucać do ogniska.

Warto pamiętać i być świadomym, że nie dla wszystkich odgłosy wybuchów środków pirotechnicznych są dobrą zabawą:

  • nie zapomnijmy, że huk petard niepokoi zwierzęta, które mogą negatywnie odczuwać skutki ich używania, a wręcz może narażać je na cierpienie. Wiedząc jak reagują w takich sytuacjach zadbajmy, by nie odczuwały dyskomfortu związanego z tą wyjątkową nocą i w miarę możliwości chrońmy naszych czworonożnych milusińskich przed dokuczliwymi odgłosami wystrzałów, gdyż stres u zwierząt czasami objawia się ich paniczną ucieczką,
  • pamiętajmy także, że wśród nas są osoby starsze czy chore, u których nadmierny hałas może wywoływać strach, dyskomfort czy po prostu zakłócać wypoczynek.

Zadbajmy wspólnie o to, aby sylwestrowa noc i początek Nowego Roku był dla nas wszystkich, bezpieczny i szczęśliwy. Bądźmy odpowiedzialni!

(Biuro Prewencji KGP)

Powrót na górę strony