Debaty Społeczne

BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW ORAZ BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM GŁÓWNYMI TEMATAMI DEBATY W KOLE

W czwartek 14 września br. w siedzibie Starostwa Kolskiego, odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Kole. Spotkanie było kontynuacją cyklu debat pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, których celem jest zacieśnianie współpracy pomiędzy Policją, a lokalną społecznością.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, Komendant Powiatowy Policji w Kole zorganizował kolejną debatę dla mieszkańców powiatu kolskiego, poświęconą bezpieczeństwu seniorów oraz bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Spotkanie odbyło się pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ".

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Kole insp. Jacek Brzęcki, który przywitał przybyłych gości oraz uczestników debaty. Następnie korzystając z prezentacji multimedialnej, Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Michał Bryl, przedstawił krótką analizę przestępczości na terenie naszego powiatu. Po prezentacji przyszedł czas na debatę dotyczącą bezpieczeństwa seniorów, która płynnie przeszła w rozmowę o zagrożeniach w ruchu drogowym. Naczelnik Wydziału Prewencji omówił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu kolskiego oraz działania na rzecz jego poprawy. Uczestnicy debaty mieli okazję zadać pytanie bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Kole ale i przybyłym na debatę samorządowcom oraz reprezentantom różnych służb i instytucji. Zapewniono, że każdy zgłoszony problem będzie szczegółowo rozpatrzony.

W trakcie debaty przybliżono wszystkim uczestnikom funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”, a także "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa".

Powrót na górę strony