Plany priorytetowe dzielnicowych

Plan priorytetowy mł.asp. Lidii Niedośmiałek-Kęska

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 6 na okres

od 01.07.2022 do 31.12.2022

 

Dzielnicowa realizuje zadania dotyczące ograniczenia w możliwie największym stopniu lub całkowitego wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu i zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania i nieszczenia mienia w obrębie boiska piłkarskiego zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego w Kole.

Powrót na górę strony