Porady prewencyjne

Ostrożnie z fajerwerkami

Data publikacji 27.12.2013

fajerwerki1Nadchodzi Nowy Rok a z nim szczególna noc - Sylwester. Pamiętajmy aby w tym czasie podczas odpalania fajerwerków zachować szczególną ostrożność. Zadbajmy także o bezpieczeństwo naszych dzieci, które nie powinny bawić się środkami pirotechnicznymi.

 

W okresie świąteczno-noworocznym sprzedaż środków pirotechnicznym znacznie wzrasta. Nieumiejętne obchodzenie się z tego typu wyrobami, w szczególności przez osoby nietrzeźwe może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku. W związku z powyższym Policja przypomina kilka zasad bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami.

Pamiętajmy :

- przed zakupem wyrobów pirotechnicznych sprawdźmy, czy posiadają one instrukcję użycia w języku polskim, zawsze postępujmy zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji,

- nie używajmy fajerwerków w pomieszczeniach zamkniętych lub w pobliżu miejsc narażonych na wybuch pożaru (las, stacje benzynowe, stodoły itp.),

- odpalaniem wyrobów pirotechnicznych powinny zajmować się trzeźwe osoby dorosłe, - nie pozwalajmy dzieciom bawić się petardami,

- materiały pirotechniczne należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i wyłącznie w miejscach, gdzie nie będzie to stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego,

- sprzedaż wyrobów pirotechnicznych osobom nieletnim jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,

- prowadzenie sprzedaży wyrobów pirotechnicznych bez wymaganego zgłoszenia jest wykroczeniem za co grozi kara ograniczenia wolności lub grzywna,     

- za odpalenie petard w okresie innym niż 31 grudnia i 1 stycznia nie posiadając na to zezwolenia, sprawca wykroczenia może zostać ukarany grzywną, aresztem lub ograniczeniem wolności.

 

 fajerwerki

Pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa przy odpalaniu fajerwerków, a przede wszystkim o rozsądku i rozwadze. Nigdy nie odpalajmy petard, trzymając je w rękach. Zadbajmy wspólnie o to, aby koniec starego i początek Nowego Roku był dla nas wszystkich przede wszystkim bezpieczny!
Powrót na górę strony