Profilaktyka czyli akcje i działania

Edukacyjne spotkanie policjantów z młodzieżą

Data publikacji 19.12.2016

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego kolskiej komendy przeprowadzili serię spotkań z młodzieżą uczęszczającą do szkół ponadgimnazjalnych. Tematem zorganizowanych szkoleń było szeroko rozumiane bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także przypomnienie przepisów dotyczących kierowców oraz pieszych. Na zakończenie wykładów policjanci wręczyli wszystkim słuchaczom elementy odblaskowe.

16 grudnia w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole funkcjonariusze kolskiej drogówki przeprowadzili serię spotkań z uczniami na tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Mundurowi podczas szkolenia przypomnieli młodzieży prawa i obowiązki kierujących pojazdami, a także omówili skutki wypadków drogowych oraz przepisy dotyczące ruchu pieszych. Policjanci koleiny raz apelowali o ostrożność na drodze oraz przypomnieli o obowiązku noszenia elementów odblaskowych przez pieszych w okresie od zmierzchu do świtu poza obszarem zabudowanym. Na zakończenie każda osoba uczestnicząca spotkaniu otrzymała elementy odblaskowe.
Powrót na górę strony