Profilaktyka czyli akcje i działania

Kolejne spotkanie profilaktyczne policjantów z uczniami

Data publikacji 07.03.2017

Kolscy policjanci poprowadzili profilaktyczny wykład z dziećmi uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej we Wrzącej Wielkiej. Podczas wizyty mundurowi przypomnieli algorytm postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia oraz uświadomili uczniów o zgubnym wpływie narkotyków i dopalaczy na zdrowie człowieka.

05 marca policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji kolskiej komendy odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej we Wrzącej Wielkiej. Podczas profilaktycznego spotkania mundurowi przedstawili dzieciom, uczęszczającym do klas 4-6, sposoby wzywania pomocy w sytuacjach zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego. Policjanci omówili także szkodliwość wpływu alkoholu, narkotyków i dopalaczy na organizm człowieka oraz przybliżyli zagadnienia związane z cyberprzemocą i handlem ludźmi. Na koniec spotkania w szkole, uczniowie uświadomieni zostali o odpowiedzialności karnej, jaką ponosi osoba nieletnia będąca sprawcą czynu karalnego.

Powrót na górę strony