Profilaktyka czyli akcje i działania

Działania prewencyjne WIOSNA 2017

Data publikacji 17.03.2017

Pierwszy dzień wiosny – potocznie nazywany wśród młodzieży „Dniem wagarowicza” jest dla policjantów dniem wzmożonych działań prewencyjnych. W tym dniu młodzież w różny sposób obchodzi nadejście nowej pory roku. W niektórych przypadkach jest to niezgodne z prawem i zasadami zdrowego rozsądku. Aby temu przeciwdziałać na terenie powiatu kolskiego w dniu 21 marca 2017 roku oraz w okresie go poprzedzającym zostaną przeprowadzone działania prewencyjne pod kryptonimem „WIOSNA 2017”.

21 marca obchodzimy kalendarzowy pierwszy dzień wiosny. W dniu tym zwanym przez młodzież „Dniem wagarowicza”  oraz w dniach poprzedzających odbywa się wiele imprez organizowanych przez szkoły i centra kultury. Jednakże nie wszyscy młodzi ludzie świętują nadejście nowej pory roku zgodnie z prawem i zasadami zdrowego rozsądku. Aby temu przeciwdziałać 21 marca br. przeprowadzone zostaną wzmożone działania prewencyjne „Wiosna 2017”.

Głównym celem działań będzie eliminacja zakłócenia porządku publicznego i innych naruszeń prawa, w tym sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim. Policjanci zwrócą także szczególna uwagę na spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a także na zminimalizowanie sytuacji, gdzie nieletni będą mogli stać się ofiarą lub sprawcą przestępstwa lub wykroczenia.

Powrót na górę strony