Profilaktyka czyli akcje i działania

Z młodzieżą o bezpieczeństwie motocyklistów

Data publikacji 01.05.2017

Kolscy policjanci oraz przedstawiciele Klubu Motocyklowego IPMC Club 240 Koło, edukowali młodzież na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz szkodliwości używek i alkoholu. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony młodych ludzi. Młodzież zapoznała się nie tylko z przepisami ruchu drogowego, ale także z doświadczeniami wieloletnich motocyklistów.

27 kwietnia br w ramach działań profilaktycznych dotyczących rozpoczętego sezonu motocyklowego, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kole wraz z przedstawicielem klubu motocyklowego International Police Motor Corporation 240 spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole.

Tematyką spotkania było krzewienie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, w szczególności w zakresie używania motocykli oraz niekorzystnego wpływu alkoholu, narkotyków czy dopalaczy na kierujących pojazdami. Prelegentami ze strony Komendy Powiatowej Policji byli funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego oraz Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji, natomiast ze strony motocyklowego klubu: Pan Stanisław Graczyk, którzy podzielili się doświadczeniem i wiedzą dotyczącą zasad bezpiecznego korzystania z motocykli. Szczególnie ważnym aspektem spotkania była tematyka trzeźwości kierujących oraz zasad bezpieczeństwa motocyklisty w tym konieczności korzystania ze specjalistycznego stroju.

Spotkania przebiegały w atmosferze dużego zainteresowania. Szeroko omówiona tematyka z pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu.

Powrót na górę strony