Profilaktyka czyli akcje i działania

Wykłady dotyczące „cyberprzemocy”

Data publikacji 09.05.2017

Policjanci przeprowadzili szereg spotkań z uczniami z terenu gminy Kłodawa. Tematem profilaktycznych wykładów była „cyberprzemoc”. Mundurowi podczas wizyty przybliżyli także młodzieży szkolnej aspekty przemocy rówieśniczej i odpowiedzialności karnej osób nieletnich.

8 maja funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji kolskiej komendy oraz dzielnicowi z Komisariatu Policji w Kłodawie przeprowadzili szereg spotkań z uczniami z terenu gminy Kłodawa. Z profilaktycznym programem mundurowi zawitali do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Wólce Czepowej, a także Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górkach. Podczas wizyty mundurowi przypomnieli uczniom zagadnienia związane z zagrożeniami płynącymi z nieumiejętnego korzystania z sieci internetowej, a także przemocy rówieśniczej. Młode osoby obecne podczas zająć dowiedziały się także o odpowiedzialności karnej, jaką ponosi osoba nieletnia będąca sprawcą czynu karalnego.

Pamiętajmy, że zjawisko cyberprzemocy, które na pozór wygląda niewinne, może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Jeśli cyberprzemocą zostanie dotknięta osoba wrażliwa, może to spowodować u niej głębokie traumy psychiczne, w najgorszych przypadkach dochodzi nawet do samobójstw.

Jeżeli jesteśmy ofiarami lub świadkami cyberprzemocy wówczas natychmiast powinniśmy zgłosić to organom ścigania. 

Powrót na górę strony