Profilaktyka czyli akcje i działania

Edukacyjne warsztaty dla młodzieży

Data publikacji 24.05.2017

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kole wspólnie pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej zorganizowali warsztaty zwiększające wiedzę młodzieży na tematy związane z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz sposobów uniknięcia zarażenia wirusem HIV. Wśród wykładowców oczywiście nie mogło zabraknąć przedstawiciela kolskiej Policji, który przybliżył młodzieży szkolnej zgubny wpływ narkotyków i dopalaczy na życie człowieka.

18-go maja br. w budynku Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kole oraz kolskiej komendy Policji, odbyły się warsztaty szkoleniowe dla przedstawicieli szkół z terenu powiatu kolskiego.

Zajęcia miały na celu uświadomienie młodzieży szkolnej o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających na życie i zdrowie człowieka. Podczas wykładów także przekazano słuchaczom najnowszą wiedzę na tematy związane z uniknięciem zarażenia wirusem HIV. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kole – mł. asp. Mariusz Rumiejowski podczas prezentacji przybliżył uczniom konsekwencje prawne zażywania środków odurzających oraz poinstruował o objawach uzależnienia od narkotyków i metodach walki z nałogiem.

Powrót na górę strony