Profilaktyka czyli akcje i działania

WSPÓLNE DZIAŁANIA POLICJANTÓW Z KRUS-EM

Data publikacji 11.03.2019

7 marca br. odbyło się kolejne szkolenie dla rolników organizowane przez przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z zakresu zapobiegania wypadkom na terenach wiejskich. W działaniach wziął udział funkcjonariusz kolskiej komendy, który edukował zebranych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także omówił metody działania oszustów.

7 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku, policjant Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole brał udział w realizowanym przez KRUS szkoleniu dla rolników z powiatu kolskiego z zakresu ochrony życia i zdrowia w gospodarstwach rolnych oraz zasad postępowania przy zgłoszeniu wypadku. W szkoleniu wzięli udział mieszkańcy gminy Babiak. Na spotkaniu Przedstawiciel KRUS-u przedstawiał analizę wypadków, natomiast funkcjonariusz Policji poruszył zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy w gospodarstwach rolnych ze szczególnym uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych. Mundurowy wykazał, że nie tylko niesprawne lub niezabezpieczone maszyny i urządzenia rolnicze, ale także pośpiech, przemęczenie, nieprawidłowa organizacja pracy czy też lekceważące podejście do zasad bezpieczeństwa są często przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń. Korzystając z okazji policjant omówił również tematykę przestępstw popełnianych na szkodę seniorów. Wyjaśnił sposoby działania przestępców na szkodę osób starszych oraz przekonywał ich do właściwych i bezpiecznych zachowań. 

Powrót na górę strony