Profilaktyka czyli akcje i działania

O bezpieczeństwie podczas wakacji

Data publikacji 15.07.2019

Kolscy policjanci w sobotnie południe na plaży w Brdowie promowali akcję profilaktyczno – edukacyjną pod hasłem „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO… NAD WODĄ”. Funkcjonariusze edukowali przybyłych, w jaki sposób należy zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku, a ratownicy WOPR wraz ze strażakami uczyli jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową.

13 lipca br., w ramach działań „Bezpieczne Wakacje 2019”, policjanci z Koła i Babiaka, pracownik inspekcji sanitarnej, strażacy, a także ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Koła i Polskiego Czerwonego Krzyża w Kole, edukowali dzieci i dorosłych, jak zachowywać się podczas wakacji, aby było bezpiecznie. Policjanci przypominali aby wybierać tylko strzeżone kąpieliska i stosować się do regulaminu i znaków ustawionych na plażach. Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole mówiła o zagrożeniach związanych z kleszczami oraz o sposobie postępowania w przypadku ukąszenia przez te pajęczaki. Natomiast ratownicy WOPR – u oraz strażacy udzielali instruktażu prawidłowego wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Strażacy na fantomie pokazali jak działa defibrylator – urządzenie, które przy pomocy impulsu elektrycznego może przywrócić prawidłowy rytm serca. Funkcjonariusze podkreślali, że nie potrzeba przechodzić żadnego specjalistycznego kursu do obsługi tego urządzenia. Ważne jest aby się nie bać i wykonywać polecenia zgodnie z instruktażem.

Ponadto policjanci w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze niszczą życie”, zaprezentowali rodzicom walizkę narkotykową, która zawiera substancje wyglądające identycznie jak substancje odurzające oraz przedmioty służące do ich zażywania i przechowywania. Funkcjonariusze szczegółowo omówili rodzaje uzależnień oraz sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia. Wskazali także zachowania, które mogą świadczyć o kontaktach młodzieży ze środkami odurzającymi i których nie należy lekceważyć.

Na zakończenie, wszystkim obecnym plażowiczom wręczono ulotki prewencyjne, przypominające zasady bezpiecznego korzystania w wypoczynku wodnego.

Powrót na górę strony