Profilaktyka czyli akcje i działania

CZŁOWIEK TO NIE TOWAR - NIE DAJ SIĘ SPRZEDAĆ!

Data publikacji 27.07.2022

W ramach obchodzonego 30 lipca Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi mundurowi z kolskiej jednostki policji edukowali podróżnych jak nie stać się ofiarą tego przestępczego procederu.

W lipcu profilaktycy z kolskiej komendy na dworcu kolejowym w Kole prowadzili cykliczne działania profilaktyczne mające na celu uświadomienie podróżujących jak łatwo stać się ofiarą „handlu żywym towarem” .

Wiele osób, chcąc poprawić swoją sytuację materialną, na własną rękę szuka pracy poza granicami kraju, decydując się na pracę z ogłoszenia albo korzystają z propozycji pracy złożonej przez nieznaną osobę. Aby zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wyboru konkretnej pracy, należy się dobrze przygotować. W pierwszej kolejności należy szukać pracy za pomocą sprawdzonej agencji pośrednictwa pracy lub pośrednika na stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz. Pamiętać należy, że agencja powinna dostarczyć szczegółowych informacji na temat pracy, jaką będzie się wykonywać. Ważne są przy tym prawa i obowiązki jako pracownika w danym kraju (m.in warunki pracy, wysokość stawek płacy i inne ustalenia muszą być jasno zapisane w umowie). Agencja nie może wymagać opłaty za pośrednictwo w znalezieniu pracy. Zgodnie z polskim prawem opłata może być pobierana tylko od pracodawcy. Wszelkie informacje dotyczące mieszkania i warunków pracy znajdziesz na www.eures.praca.gov.pl.

W każdym przypadku wyjazdu za granicę, do pracy, na wakacje czy na studia, należy zostawić bliskiej osobie dokładny adres pobytu, kopię dokumentu tożsamości, aktualne zdjęcie i kontakty do osób z którymi się podróżuje. Jeśli jest to wyjazd do pracy zostaw jak najwięcej informacji na temat przyszłego pracodawcy. Więcej informacji o zjawisku handlu ludźmi można znaleźć na stronie: https://handelludzmi.eu.

Jeśli ktoś stał się ofiarą lub przypuszcza, że w okolicy może rozwijać się handel ludźmi, należy skontaktować się z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji pod numer 664 974 934, (tam również można otrzymać pomoc czy poradę) albo napisać pod adres handelludzmibsk@policja.gov.pl.

  • Na zdjęciu widzimy dworzec kolejowy gdzie umundurowany policjant wręcza podróżującym ulotki informacyjne odnośnie "handlu ludźmi".
  • Na zdjęciu widzimy dworzec kolejowy gdzie umundurowany policjant wręcza podróżującym ulotki informacyjne odnośnie "handlu ludźmi".
  • Na zdjęciu widzimy dworzec kolejowy gdzie umundurowany policjant wręcza podróżującym ulotki informacyjne odnośnie "handlu ludźmi".
Powrót na górę strony