Profilaktyka czyli akcje i działania

Policjanci sprawdzą oznakowanie budynków mieszkalnych

Data publikacji 02.03.2016

sygnalpolicyjnyBraki w oznakowaniu posesji właściwym numerem oraz nieprawidłowości w nazewnictwie ulic i miejscowości to najczęstsze przyczyny utrudnień w pracy Policji oraz innych służb ratowniczych. W trosce o bezpieczeństwo  apelujemy o jak najszybsze usunięcie nieprawidłowości w tym zakresie. W najbliższych miesiącach policjanci przeprowadzą działania edukacyjno – kontrolne dotyczących oznakowania naszych domów.

Podczas działań prowadzonych przez Policję oraz służby ratownicze łatwość identyfikowania poszczególnych posesji ma ogromne znaczenie. Brak numerów na poszczególnych budynkach, brak tablic informujących o nazwie ulic i posesji powodują utrudnienia w pracy tych służb. Często zdarza się tak, iż policjanci, ratownicy medyczni, strażacy oraz pracownicy innych służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa tracą cenny czas, aby ustalić adres gdzie zostali wezwani.


Mając na uwadze usprawnienie i przyspieszenie działań podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku jak również tych ratujących życie i zdrowie ludzkie, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kole w miesiącu marcu i kwietniu 2016 roku przeprowadzą działania edukacyjno - kontrolne.


W marcu policjanci ustalą posesje, których właściciele nie dopełnili obowiązku umieszczenia na ścianie budynku lub ogrodzeniu numeru widocznego z ulicy, przy której posesja się znajduje. Z właścicielami, administratorami, dozorcami i użytkownikami takich posesji przeprowadzone zostaną rozmowy. Podczas rozmów mundurowi poinformują mieszkańców o obowiązku umieszczenia numeru porządkowego na budynku jak również utrzymania go w należytym stanie. Wynika to wprost z art.47b ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawa geodezyjnego i kartograficznego(tekst jednolity Dz.U.Z2010r.Nr 193, poz1287 z późn. zm.).


Miesiąc kwiecień będzie okresem, w którym policjanci sprawdzą czy uchybienia w zakresie oznakowania posesji zostały usunięte. Należy zauważyć, że brak realizacji obowiązku dotyczącego oznakowania numerem porządkowym posesji jak również nieumieszczenie tabliczki z nazwą ulicy stanowi wykroczenie opisane w art. 64 kodeksu wykroczeń, za które grozi mandat karny do 250 złotych

Powrót na górę strony