Profilaktyka czyli akcje i działania

Spotkanie policjantów z uczniami na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Data publikacji 15.03.2016

img_988314 marca 2016 r. kolscy policjanci oraz przedstawiciele Klubu Motocyklowego KNIGHT RIDERS edukowali młodzież na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz szkodliwości używek i alkoholu. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony młodych ludzi i z pewnością wpłynie na ukształtowanie właściwych postaw dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W dniu wczorajszym w ramach działań dotyczących przygotowań do sezonu motocyklowego oraz akcji „Dopalacze Niszczą Życie” funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kole, wraz z przedstawicielami klubu motocyklowego KNIGHT RIDERS spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w miejscowości Powiercie. Tematyką spotkania było krzewienie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, w szczególności w zakresie używania motocykli oraz niekorzystnego wpływu alkoholu i podobnie działających środków jak np. narkotyki czy „dopalacze” na kierujących pojazdami. Prelegentami ze strony Komendy Powiatowej Policji byli Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podkom. Michał Pawlak oraz Asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji mł.asp. Mariusz Rumiejowski, natomiast ze strony Klubu Motocyklowego KNIGHT RIDERS Prezes Stanisław Graczyk oraz Tomasz Kostrzewa, którzy podzielili się doświadczeniem i wiedzą dotyczącą zasad bezpiecznego korzystania z motocykli. Szczególnie ważnym aspektem spotkania była tematyka trzeźwości kierujących oraz zasad bezpieczeństwa motocyklisty w tym konieczności korzystania ze specjalistycznego stroju, który zaprezentowali prelegenci. Spotkania przebiegały w atmosferze dużego zainteresowania. Szeroko omówiona tematyka z pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu.
 
{galeria}szkoleniePowiercie{/galeria}
Powrót na górę strony