Profilaktyka czyli akcje i działania

Pamiętajmy o odblaskach!

Data publikacji 21.10.2016

Policja przypomina!: Każdy pieszy, któryporusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblaskumieszczony w sposób widoczny dla kierujących.

odblasknadrodzeWielu pieszych stosuje się donowych przepisów, niestety zdarzają się osoby, które w dalszym ciągu narażająswoje życie. Pamiętajmy, pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przezkierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiastosoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet zodległości 150 metrów.

Do największej liczby wypadków zudziałem pieszych dochodzi zazwyczaj w miesiącach jesiennych. Nieoświetlonedrogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych podrodze (zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób korzystaniaz dróg przez samych pieszych sprawia, że dochodzi do wielu zdarzeń drogowych.Zdarza się, że piesi wymuszają pierwszeństwo na przejeżdżających samochodachzapominając, że auta nie da się zatrzymać w miejscu. Często też piesi nie zdająsobie sprawy, że są mało widoczni na drodze. Warto przypomnieć, że po zmrokupieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem zodległości około 40 metrów.Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widocznanawet z odległości 150metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamowaći bezpiecznie ominąć pieszego.

Od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy,który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi miećodblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących.

W przepisach przewidziano wyjątek:pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementówodblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dlapieszych lub na chodniku. Nowy przepis nie ma zastosowania w strefiezamieszkania – tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwoprzed pojazdem.

Elementami odblaskowymi mogą byćprzedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ichumieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, wokolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, żesą dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Źródło: KGP

Powrót na górę strony