Wspólne działania na drogach powiatu kolskiego

Data publikacji 09.03.2017

Kolska drogówka wspólnie z policjantami z Konina, funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Celno-Skarbowego oraz lekarzami weterynarii przeprowadziła działania na drogach powiatu kolskiego. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, eliminowanie nieprawidłowości w przewożeniu osób, zwierząt oraz bagażu.

8 marca z inicjatywy funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego kolskiej komendy zostały przeprowadzone wspólne działania Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Celno-Skarbowego oraz lekarzami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, które swoim zasięgiem objęły wszystkie drogi powiatu kolskiego.

Wspólne partole wymienionych służb zwracały szczególną uwagę na nieprawidłowe przewożenie osób autobusami, a także na transport zwierząt i towaru objętego akcyzą. Funkcjonariusze z całą stanowczością reagowali również na wykroczenia będące najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych, do których od lat należą: przekroczenie dopuszczalnej prędkości oraz nieprawidłowe wyprzedzanie.

Podczas akcji, szczegółowej kontroli poddano ponad 80 pojazdów. W 54 przypadkach za popełnione wykroczenia służby kontrolujące nałożyły mandaty karne, głównie za przekroczenie dozwolonej prędkości. Mundurowi za ujawnione nieprawidłowości skierowali także dwa wnioski o ukaranie do sądu.

Kolska drogówka zapewnia, że podobne działania na terenie powiatu kolskiego będą prowadzone cyklicznie.

Powrót na górę strony