Stan Bezpieczeństwa

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym za miesiąc lipiec 2018 roku

Data publikacji 08.08.2018

W miesiącu lipcu bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniało łącznie 46 kolizji drogowych i 2 wypadki drogowe. W zdarzeniach tych 1 osoba została ranna.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

3

1

2

Od początku roku

27

14

14

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

48

43

46

Od początku roku

251

242

291

Ilość osób rannych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

4

1

2

Od początku roku

27

15

14

Ilość osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

6

0

0

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w lipcu 2018 roku to:

1. Nieprawidłowe cofanie - 10 zdarzeń;

2. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 9 zdarzeń;

3. Zwierzęta na drodze – 9 zdarzeń;

4. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 6 zdarzeń;

5. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 3 zdarzenia;

6. Nieprawidłowe wyprzedzanie – 1 zdarzenie.

MIEJSCA ZAGROŻONE:

W miesiącu lipcu br. duża ilość zdarzeń drogowych miała miejsce na głównych ciągach komunikacyjnych odnotowano 8 zdarzeń drogowych na drodze K-92 oraz 4 zdarzenia drogowe na autostradzie A-2.

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY:

W lipcu bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 24 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 30 nietrzeźwych rowerzystów.

SPRAWCY:

W miesiącu lipcu br. odnotowano 48 zdarzeń w tym:

- kierujący samochodami osobowymi - 23 zdarzeń;

- kierujący samochodami ciężarowymi - 12 zdarzeń;

- kierujący motocyklem – 1 zdarzenie;

- kierujący motorowerem – 1 zdarzenie;

- inne – 11 zdarzeń.

OFIARY:

W miesiącu lipcu br. nie odnotowano żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym

UWAGI:

Analiza zaistniałych zdarzeń drogowych wskazuje, że główną przyczyną zdarzeń były:

- nieprawidłowe cofanie – w związku z powyższym apelujemy o zwiększenie ostrożności podczas wykonywania tego manewru i prawidłowe upewnienie się co do możliwości jego wykonania

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – w związku z powyższym apelujemy o zachowanie odpowiedniego odstępu między pojazdami. Im większy dystans, tym dłuższy czas na reakcję w przypadku niespodziewanej sytuacji i większe szanse na uniknięcie zdarzenia drogowego.

Powrót na górę strony