Stan Bezpieczeństwa

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2018 ROKU

Data publikacji 09.10.2018

W miesiącu wrześniu bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniało 5 wypadków drogowych i 40 kolizji. W zdarzeniach tych 5 osób zostało rannych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

2

8

5

Od początku roku

41

27

22

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

35

42

40

Od początku roku

388

367

367

Ilość osób rannych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

1

8

5

Od początku roku

40

27

22

Ilość osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

1

0

0

Od początku roku

7

1

0


 

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych we wrześniu 2018 roku to:

1. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 13 zdarzeń;

2. Zwierzęta na drodze – 10 zdarzeń;

3. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 6 zdarzeń;

4. Nieprawidłowe wyprzedzanie – 3 zdarzenia

5. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 2 zdarzenia

6. Nieprawidłowe skręcanie – 2 zdarzenia

 

MIEJSCA ZAGROŻONE:

W miesiącu wrześniu br. duża ilość zdarzeń drogowych miała miejsce na głównych ciągach komunikacyjnych gdzie odnotowano: 5 zdarzeń drogowych na drodze K-92, 4 zdarzenia na drodze W 473 i 1 zdarzenie drogowe na autostradzie A2.

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY:

We wrześniu bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 19 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 13 nietrzeźwych rowerzystów.

SPRAWCY:

W miesiącu wrześniu br. odnotowano 45 zdarzeń w tym:

- kierujący samochodami osobowymi - 23 zdarzenia;

- zwierzęta - 10 zdarzeń

- kierujący samochodami ciężarowymi - 3 zdarzenia;

- kierujący motocyklem – 1 zdarzenie

- kierujący motorowerem – 1 zdarzenie

- inne – 7 zdarzeń

OFIARY:

W miesiącu wrześniu br. nie odnotowano żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym

UWAGI:

Analiza zaistniałych zdarzeń drogowych wskazuje, że ich główną przyczyną były:

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – w związku z powyższym apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowań oraz podczas włączania się do ruchu;

- zwierzęta na drodze – w związku z powyższym podróżując drogami przebiegającymi przez tereny leśne powinniśmy zwolnic i uważnie obserwować drogę i jej otoczenie.

Powrót na górę strony