Stan Bezpieczeństwa

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2018 ROKU

Data publikacji 13.11.2018

W miesiącu październiku bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniało 5 wypadków drogowych i 52 kolizje. W zdarzeniach tych 4 osoby zostały ranne, a jedna poniosła śmierć na miejscu.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

4

7

5

Od początku roku

45

34

27

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

68

51

52

Od początku roku

456

418

419

Ilość osób rannych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

2

6

4

Od początku roku

42

33

26

Ilość osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

0

1

1

Od początku roku

10

2

1


 

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w październiku 2018 roku to:

1. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 15 zdarzeń;

2. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 11 zdarzeń;

3. Zwierzęta na drodze – 8 zdarzeń;

4. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 5 zdarzeń;

5. Nieprawidłowe skręcanie – 4 zdarzenia;

6. Nieprawidłowe wyprzedzanie – 2 zdarzenia


 


 


 


 

MIEJSCA ZAGROŻONE:

W miesiącu październiku br. duża ilość zdarzeń drogowych miała miejsce na głównych ciągach komunikacyjnych gdzie odnotowano: 9 zdarzeń drogowych na drodze K92, 4 zdarzenia na autostradzie A2 i 3 zdarzenia drogowe na drodze W270. W mieście Kole 3 zdarzenia odnotowano na ul. Toruńskiej

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY:

W październiku bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 16 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 22 nietrzeźwych rowerzystów.

SPRAWCY:

W miesiącu październiku br. odnotowano 57 zdarzeń w tym:

- kierujący samochodami osobowymi - 35 zdarzeń;

- zwierzęta - 8 zdarzeń;

- kierujący samochodami ciężarowymi - 4 zdarzenia;

- kierujący motorowerem – 1 zdarzenie;

- inne – 9 zdarzeń

OFIARY:

W miesiącu październiku odnotowano jeden wypadek ze skutkiem śmiertelnym.

UWAGI:

Analiza zaistniałych zdarzeń drogowych wskazuje, że ich główną przyczyną były:

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – w związku z powyższym apelujemy o zachowanie odpowiedniego odstępu między pojazdami. Im większy dystans, tym dłuższy czas na reakcję w przypadku niespodziewanej sytuacji i większe szanse na uniknięcie zdarzenia drogowego

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – w związku z powyższym apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowań oraz podczas włączania się do ruchu;

Powrót na górę strony