Stan Bezpieczeństwa

Informacja o stanie bezpieczeństwa - listopad 2014

Data publikacji 11.12.2014

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W LISTOPAD 2014 ROKUW listopadzie bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniało łącznie
8 wypadków drogowych oraz 31 kolizji. W wypadkach 8 osób zostało rannych, a 1 poniosła śmierć.STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2012

2013

2014

W bieżącym miesiącu

7

8

8

Od początku roku

78

88

61

Liczba kolizji drogowych

2012

2013

2014

W bieżącym miesiącu

44

46

31

Od początku roku

516

483

471

Ilość osób rannych

2012

2013

2014

W bieżącym miesiącu

7

7

8

Od początku roku

84

99

63

Ilość osób zabitych

2012

2013

2014

W bieżącym miesiącu

1

1

1

Od początku roku

8

8

6

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w listopadzie 2014 roku to:

  • Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu- 10 zdarzeń;

  • Zwierzę na drodze - 5 zdarzeń.

  • Nieprawidłowe cofanie - 2 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE

Analiza zdarzeń drogowych zaistniałych w listopadzie br. wskazuje, że miejscem niebezpiecznym na terenie powiatu kolskiego jest ulica Toruńska, na której odnotowano 3 wypadki drogowe w wyniku których 3 osoby doznały obrażeń ciała.

NIETRZEŹWI KIERUJ¡CY

W listopadzie bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 19 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 24 nietrzeźwych rowerzystów.

SPRAWCY

W miesiącu listopad br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 26 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi 2 zdarzenia, piesi 2 zdarzenia.

OFIARY

W miesiącu listopad br. odnotowano 1 wypadek ze skutkiem śmiertelnym w którym jedna osoba poniosła śmierć.

UWAGI

Analiza zaistniałych zdarzeń drogowych wskazuje, że nadal jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu- 10 zdarzeń, w związku
z powyższym apelujemy o zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas zmiany kierunku jazdy pasa ruchu oraz włączania się do ruchu.

Z uwagi na pogarszające się warunki ruchu drogowego spowodowane nadejściem zimy apelujemy o zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas poruszania się po drogach zwłaszcza podczas przejeżdżania przez mosty, wiadukty, przepusty wodne.

Przypominamy o konieczności odśnieżania całych szyb pojazdów przed ruszeniem, w celu zapewnienia prawidłowego pola widzenia kierowcy.

Powrót na górę strony