Stan Bezpieczeństwa

Informacja o stanie bezpieczeństwa - grudzień 2014

Data publikacji 09.01.2015

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W GRUDNIU 2014 ROKU

 

W grudniu bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniało łącznie 7 wypadków drogowych oraz 43 kolizje. W wypadkach 7 osób zostało rannych, a 2 poniosły śmierć.

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2012

2013

2014

W bieżącym miesiącu

5

5

7

Od początku roku

83

93

68

Liczba kolizji drogowych

2012

2013

2014

W bieżącym miesiącu

42

42

43

Od początku roku

558

525

514

Ilość osób rannych

2012

2013

2014

W bieżącym miesiącu

5

5

7

Od początku roku

89

104

70

Ilość osób zabitych

2012

2013

2014

W bieżącym miesiącu

0

0

2

Od początku roku

8

8

8


PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w grudniu 2014 roku to:

  • Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu- 7 zdarzeń;

  • Niedostosowanie prędkości- 5 zdarzeń;

  • Zwierzę na drodze - 10 zdarzeń.

  • Nieprawidłowe omijanie - 2 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE:

W miesiącu grudniu br. na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kole najwięcej kolizji drogowych odnotowano na ul. Toruńskiej w Kole - 4 zdarzenia.

NIETRZEŹWI KIERUJ¡CY:

W grudniu bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 30 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 17 nietrzeźwych rowerzystów.

SPRAWCY:

W miesiącu grudniu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 35 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi 6 zdarzeń.

OFIARY:

W miesiącu grudniu br. odnotowano 2 wypadki ze skutkiem śmiertelnym w którym dwie osoby poniosły śmierć.

UWAGI:

Analiza zaistniałych zdarzeń drogowych wskazuje, że nadal jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu- 7 zdarzeń, w związku
z powyższym apelujemy o zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas zmiany kierunku jazdy, pasa ruchu oraz włączania się do ruchu.

Z uwagi na pogarszające się warunki ruchu drogowego spowodowane okresem zimowym apelujemy o zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas poruszania się po drogach zwłaszcza podczas przejeżdżania przez mosty, wiadukty, przepusty wodne.

Przypominamy o konieczności odśnieżania całej powierzchni szyb pojazdów przed ruszeniem, w celu zapewnienia prawidłowego pola widzenia kierowcy.Powrót na górę strony