Stan Bezpieczeństwa

Informacja o stanie bezpieczeństwa - styczeń 2015

Data publikacji 10.02.2015

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W STYCZNIU 2015 ROKU


W styczniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 8 wypadków drogowych oraz 38 kolizji drogowych. W wypadkach 7 osób zostało rannych, 1 poniosła śmierć.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

2

5

8

Od początku roku

2

5

8

Liczba kolizji drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

38

36

38

Od początku roku

38

36

38

Ilość osób rannych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

1

5

7

Od początku roku

1

5

7

Ilość osób zabitych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

1

0

1

Od początku roku

1

0

1

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w styczniu 2015 roku to:

  • Niedostosowanie prędkości -7 zdarzeń;

  • Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu- 10 zdarzeń;

  • Obiekty, zwierzęta na drodze - 5 zdarzeń;

  • Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu- 4 zdarzenia;

MIEJSCA ZAGROŻONE:

Na terenie miasta Koła – ul. Mickiewicza, Kolejowa, 3 Maja, Jana Pawła II i Toruńska – zaistniało łącznie 5 wypadków drogowych.

NIETRZEŹWI KIERUJ¡CY:

W styczniu bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 17 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 27 nietrzeźwych rowerzystów. Ponadto nietrzeźwy kierujący był sprawcą 1 kolizji drogowej.

SPRAWCY:

W styczniu bieżącego roku kierujący samochodami osobowymi spowodowali 31 zdarzeń drogowych, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 4 zdarzenia drogowe.

Piesi uczestnicy ruchu drogowego spowodowali 3 zdarzenia drogowe.

UWAGI:

Z uwagi na sezon zimowy, a co za tym idzie nagłe zmiany warunków drogowych, apelujemy o dostosowanie prędkości do warunków drogowych oraz dokładne oczyszczanie szyb w pojazdach przed rozpoczęciem jazdy.

Powrót na górę strony