Stan Bezpieczeństwa

Informacja o stanie bezpieczeństwa - luty 2015

Data publikacji 10.03.2015

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W MIESI¡CU LUTYM 2015 ROKU

W lutym bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 3 wypadki drogowe oraz 29 kolizji drogowych. W wypadkach 3 osoby zostały ranne.

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

6

6

3

Od początku roku

8

11

11

Liczba kolizji drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

40

33

29

Od początku roku

78

69

67

Ilość osób rannych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

6

6

3

Od początku roku

7

11

10

Ilość osób zabitych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

0

2

0

Od początku roku

1

2

1

 

PRZYCZYNY:

            Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w lutym 2015 roku to:

       Niedostosowanie prędkości -7 zdarzeń;

       Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu- 7 zdarzeń;

       Obiekty, zwierzęta na drodze - 4 zdarzeń;

 

MIEJSCA ZAGROŻONE:

            Na terenie miasta Koła - ul. Toruńska, Składowa  - zaistniało łącznie: 1 wypadek  drogowy i 4 kolizje.

NIETRZEŹWI KIERUJ¡CY:

            W lutym bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 28 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 30 nietrzeźwych rowerzystów. Ponadto nietrzeźwi kierujący byli sprawcami  2 kolizji  drogowych.

SPRAWCY:

            W lutym bieżącego roku kierujący samochodami osobowymi spowodowali 17 zdarzeń drogowych, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 9 zdarzeń drogowych.

UWAGI:

            Z uwagi na polepszenie się warunków pogodowych odnotowujemy zwiększony ruch pieszych i kierujących pojazdami jednośladowymi w związku z czym, apelujemy o ostrożność
i używanie kamizelek odblaskowych.
Powrót na górę strony