Stan Bezpieczeństwa

Informacja o stanie bezpieczeństwa - kwiecień 2015

Data publikacji 08.05.2015

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W KWIETNIU 2015 ROKU

W kwietniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 6 wypadków drogowych oraz 49 kolizji. W wypadkach 6 osoby zostało rannych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

9

6

6

Od początku roku

21

20

21

Liczba kolizji drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

43

47

49

Od początku roku

179

148

145

Ilość osób rannych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

8

8

6

Od początku roku

20

22

19

Ilość osób zabitych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

1

0

0

Od początku roku

2

2

2

 

PRZYCZYNY:

            Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w kwietniu 2015 roku to:

       Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu- 11 zdarzeń;

       Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 9 zdarzenia;

       Nieprawidłowe cofanie - 4 zdarzenia;

       Nieprawidłowe skręcanie 6 zdarzeń;

       Zwierzę na drodze - 8 zdarzeń.

MIEJSCA ZAGROŻONE:

            Najwięcej zdarzeń drogowych utrzymuje się na głównych ciągach komunikacyjnych miasta Koła tj. ul. Sienkiewicza, Toruńskiej, Niezłomnych oraz Bogumiła, dlatego też apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy.

NIETRZEŹWI KIERUJ¡CY:

            W kwietniu bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 26 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 32 nietrzeźwych rowerzystów. Ponadto nietrzeźwy kierujący był sprawcą 1 wypadku drogowego.

SPRAWCY:

            W kwietniu bieżącego roku kierujący samochodami osobowymi spowodowali 34 zdarzenia drogowe, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 4 zdarzenia drogowe.

UWAGI:

Analiza zaistniałych zdarzeń drogowych wskazuje, że nadal główną przyczyną powstawania zdarzeń drogowych było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - w związku z tym  apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowań oraz podczas włączania się do ruchu.

Powrót na górę strony