Stan Bezpieczeństwa

Informacja o stanie bezpieczeństwa - maj 2015

Data publikacji 10.06.2015

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W MAJU 2015 ROKU

W maju bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 5 wypadków drogowych oraz 43 kolizje. W wypadkach 5 osób zostało rannych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

9

5

5

Od początku roku

30

25

26

Liczba kolizji drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

41

55

43

Od początku roku

220

203

188

Ilość osób rannych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

9

6

5

Od początku roku

29

28

24

Ilość osób zabitych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

1

1

0

Od początku roku

3

3

2

 

PRZYCZYNY:

            Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w maju 2015 roku to:

       Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu- 8 zdarzeń;

       Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu -7 zdarzeń;

       Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 7 zdarzeń;

       Nieprawidłowe skręcanie - 5 zdarzeń;

       Zwierzę na drodze - 7 zdarzeń.

MIEJSCA ZAGROŻONE:

            W miesiącu maju br. zdarzenia skupiły się na głównych trasach przejazdowych miasta i powiatu kolskiego. Wzrost liczby zdarzeń obserwuje się w godzinach nasilonego ruchu spowodowanego dojazdami i odjazdami z pracy oraz w trakcie dni targowych. 

 

 

NIETRZEŹWI KIERUJ¡CY

            W maju bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 23 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 35 nietrzeźwych rowerzystów.

 

UWAGI

Analiza zaistniałych zdarzeń drogowych wskazuje, że główne przyczyny  zdarzeń drogowych wiążą się ze maianą kierunku jazdu lub pasa ruchu- są to manewry bardzo niebezpieczne i wymagające dużej uwagi, dlatego też zwracamy szczególną uwagę na właściwe upewnianie się co do możliwości bezpiecznego ich wykonania.

Powrót na górę strony