Stan Bezpieczeństwa

Informacja o stanie bezpieczeństwa - listopad 2015

Data publikacji 11.12.2015

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W LISTOPADZIE 2015 ROKU

W listopadzie bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniały łącznie
3 wypadki drogowe oraz 60 kolizji. W wypadkach 3 osoby zostały ranne.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

8

8

3

Od początku roku

88

61

59

Liczba kolizji drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

46

31

60

Od początku roku

483

471

494

Ilość osób rannych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

7

8

3

Od początku roku

99

63

58

Ilość osób zabitych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

1

1

0

Od początku roku

8

6

9

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w listopadzie 2015 roku to:

  • Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu- 8 zdarzeń;

  • Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 10 zdarzeń;

  • Zwierzę na drodze – 9 zdarzeń;

  • Nieprawidłowe cofanie - 6 zdarzeń;

  • Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu- 4 zdarzenia.

 

MIEJSCA ZAGROŻONE:

Analiza zdarzeń drogowych zaistniałych w listopadzie br. wskazuje, że miejscem niebezpiecznym na terenie powiatu kolskiego są ulice o największym nasileniu ruchu drogowego takie jak ulica Toruńska, Broniewskiego, Kolejowa, Włocławska, Powstańców Wlkp. w Kole.

NIETRZEŹWI KIERUJ¡CY:

W listopadzie bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 10 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 12 nietrzeźwych rowerzystów.

SPRAWCY:

W miesiącu listopad br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 41 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi 8 zdarzeń.

OFIARY:

W miesiącu listopad br. nie odnotowano wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

UWAGI:

Analiza zaistniałych zdarzeń drogowych wskazuje, że nadal jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 10 zdarzeń oraz nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu- 8 zdarzeń, w związku z powyższym apelujemy
o zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas zmiany kierunku jazdy pasa ruchu oraz włączania się do ruchu.

Z uwagi na pogarszające się warunki ruchu drogowego spowodowane sezonem zimowym apelujemy o zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas poruszania się po drogach zwłaszcza podczas przejeżdżania przez mosty, wiadukty, przepusty wodne oraz o obrębie przejść dla pieszych.

Przypominamy o konieczności odśnieżania całych szyb pojazdów przed ruszeniem, w celu zapewnienia prawidłowego pola widzenia kierowcy.

Powrót na górę strony