Stan Bezpieczeństwa

Informacja o stanie bezpieczeństwa - grudzień 2015

Data publikacji 08.01.2016

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W GRUDNIU 2015 ROKU

W grudniu bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniało łącznie 7 wypadków drogowych oraz 55 kolizji. W wypadkach 6 osób zostało rannych, a 2 poniosły śmierć.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

5

7

7

Od początku roku

93

68

66

Liczba kolizji drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

42

43

55

Od początku roku

525

514

549

Ilość osób rannych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

5

7

6

Od początku roku

104

70

64

Ilość osób zabitych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

0

2

2

Od początku roku

8

8

11

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w grudniu 2014 roku to:

  • Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu- 12 zdarzeń;

  • Niedostosowanie prędkości- 10 zdarzeń;

  • Zwierzę na drodze - 8 zdarzeń.

  • Nieprawidłowe cofanie - 7 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE:

W miesiącu grudniu br. na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kole najwięcej kolizji drogowych odnotowano na terenie miasta Koło na głównych ulicach przejazdowych przez miasto takich jak: ul. Sienkiewicza Włocławska, Toruńska, Kolejowa, Bogumiła.

NIETRZEŹWI KIERUJ¡CY:

W grudniu bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 18 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 20 nietrzeźwych rowerzystów.

SPRAWCY:

W miesiącu grudniu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 42 zdarzenia, kierujący samochodami ciężarowymi 8 zdarzeń.

OFIARY:

W miesiącu grudniu br. odnotowano 2 wypadki ze skutkiem śmiertelnym w którym dwie osoby poniosły śmierć.

UWAGI:

Analiza zaistniałych zdarzeń drogowych wskazuje, że główną przyczyną zdarzeń drogowych jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 12 zdarzeń, dlatego też apelujemy o zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas zmiany kierunku jazdy, pasa ruchu oraz włączania się do ruchu.

Z uwagi na pogarszające się warunki ruchu drogowego spowodowane okresem zimowym i opadami śniegu apelujemy o zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas poruszania się po drogach zwłaszcza podczas przejeżdżania przez mosty, wiadukty, przepusty wodne. Przypominamy o konieczności odśnieżania całej powierzchni szyb pojazdów przed ruszeniem, w celu zapewnienia prawidłowego pola widzenia kierowcy.

Powrót na górę strony