Stan Bezpieczeństwa

Informacja o stanie bezpieczeństwa - styczeń 2016

Data publikacji 10.02.2016

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W STYCZNIU 2016 ROKU

W styczniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 3 wypadki drogowe oraz 40 kolizji drogowych. W wypadkach 3 osoby zostały ranne.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

5

8

3

Od początku roku

5

8

3

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

36

38

40

Od początku roku

36

38

40

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

5

7

3

Od początku roku

5

7

3

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

1

0

Od początku roku

0

1

0

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w styczniu 2016 roku to:

  • Niedostosowanie prędkości -13zdarzeń;

  • Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu- 9 zdarzeń;

  • Nieprawidłowe skręcanie- 5 zdarzeń;

  • Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu- 1 zdarzenia;

MIEJSCA ZAGROŻONE :

Na terenie miasta Koła najwięcej zdarzeń odnotowano na głównych ulicach przejazdowych przez miasto tj.: na ul. Witanowskiego, Bogumiła, Jana Pawła II i Toruńskiej.

NIETRZEŹWI KIERUJ¡CY:

W styczniu bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 13 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 11 nietrzeźwych rowerzystów. Ponadto nietrzeźwi kierujący byli sprawcą 2 kolizji drogowych.

SPRAWCY:

W styczniu bieżącego roku kierujący samochodami osobowymi spowodowali 26 zdarzeń drogowych, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 10 zdarzeń drogowych.

UWAGI:

Przypominamy o obowiązku używania przez pieszych po zmroku poza obszarem zabudowanym z elementów odblaskowych.

Powrót na górę strony