Stan Bezpieczeństwa

Informacja o stanie bezpieczeństwa - marzec 2016

Data publikacji 07.04.2016

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W MIESI¡CU MARCU 2016 ROKU

W marcu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 4 wypadki drogowe oraz 39 kolizji drogowych w wypadkach 4 osoby zostały ranne.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

3

4

4

Od początku roku

14

15

13

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

32

29

39

Od początku roku

101

96

116

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

3

3

4

Od początku roku

14

13

10

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

1

0

Od początku roku

2

2

3

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w marcu 2016 roku to:

·         Nieustąpienie pierwszeństwa - 9 zdarzeń;

·         Nieprawidłowe cofanie - 6 zdarzeń;

·         Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 5 zdarzeń

·         Niedostosowanie prędkości - 5 zdarzeń;

·         Obiekty, zwierzęta na drodze - 4 zdarzenia;

MIEJSCA ZAGROŻONE:

Na terenie miasta Koła - ul. Toruńska, a na terenie powiatu droga W-270 w miejscowościach Czołowo i Bugaj oraz w Kłodawie ul. Dąbska .

NIETRZEŹWI KIERUJ¡CY:

W marcu bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 18 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 23 nietrzeźwych rowerzystów. Ponadto nietrzeźwi kierujący byli sprawcami 1 kolizji drogowej.

SPRAWCY:

W marcu bieżącego roku kierujący samochodami osobowymi spowodowali 32 zdarzenia drogowe, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 2 zdarzenia drogowe.

UWAGI:

Analiza zaistniałych zdarzeń drogowych wskazuje, że główną przyczyną zdarzeń było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - w związku z powyższym apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowań oraz podczas włączania się do ruchu.
Powrót na górę strony