Stan Bezpieczeństwa

Informacja o stanie bezpieczeństwa w miesiącu wrzesień 2016 roku

Data publikacji 07.10.2016

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W MIESI¡CU WRZEŚNIU 2016 ROKU

W miesiącu wrześniu bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniały łącznie 2 wypadki drogowe oraz 35 kolizji. W wypadkach drogowych 1 osoba została ranna, a jedna poniosła śmierć.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

7

7

2

Od początku roku

47

50

41

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

43

48

35

Od początku roku

388

381

388

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

7

7

1

Od początku roku

49

47

40

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

1

1

Od początku roku

5

9

7

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych we Wrześniu 2016 roku to:

1. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 7 zdarzeń;

2.  Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 4 zdarzenia;

3. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 3 zdarzenia;

4. Nieprawidłowe cofanie – 3 zdarzenia;

5. Inne przyczyny – 3 zdarzenia;

MIEJSCA ZAGROŻONE:

W miesiącu wrześniu br. duża ilość zdarzeń drogowych miała miejsce na głównych drogach przejazdowych przez powiat kolski, dlatego też apelujemy o rozsądek i rozwagę podczas prowadzenia samochodu na głównych ciągach komunikacyjnych.

NIETRZEŹWI KIERUJ¡CY:

We wrześniu bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 30 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 49 nietrzeźwych rowerzystów.

SPRAWCY:

W miesiącu wrześniu br. odnotowano 37 zdarzeń w tym:

- kierujący samochodami osobowymi - 27 zdarzeń;

- kierujący samochodami ciężarowymi – 2 zdarzenia;

- kierujący motocyklami - 1 zdarzenie;

- kierujący motorowerami – 1 zdarzenie;

- inne (zwierzęta) – 6 zdarzeń;

OFIARY:

W miesiącu wrześniu br. odnotowano jeden wypadek ze skutkiem śmiertelnym.

UWAGI:

Analiza zaistniałych zdarzeń drogowych wskazuje, że jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych jest niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, których odnotowano siedem. W związku z powyższym apelujemy o utrzymywanie bezpiecznego odstępu między pojazdami, niezbędnego do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego auta.
Powrót na górę strony