Nagrody dla kolskich policjantów - Aktualności - KPP Koło

Aktualności

Nagrody dla kolskich policjantów

Data publikacji 12.12.2017

Komendant Powiatowy Policji w Kole  insp. Mirosław Ścisły w dniu dzisiejszym wyróżnił podległych policjantów za wzorowe wykonywanie zadań służbowych. 23 funkcjonariuszy za swe działania na rzecz ratowania życia i zdrowia oraz poprawy bezpieczeństwa otrzymali  promesy nagrodowe.

Skromna, ale ważna uroczystość odbyła się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kole. Komendant Powiatowy Policji, insp. Mirosław Ścisły wręczył nagrody za szczególne zaangażowanie 23 policjantom z kolskiej jednostki. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Kole, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyróżnił nagrodami motywacyjnymi 13 funkcjonariuszy za wzorowe i wyjątkowo sumienne wywiązywanie się z obowiązków służbowych. Ponadto przełożony kolskich policjantów dodatkowo nagrodził 11 policjantów. Szef kolskich funkcjonariuszy w kilku słowach podziękował zgromadzonym za ich zaangażowanie podczas służby, które doprowadziło do zatrzymania osób poszukiwanych oraz sprawców wielu przestępstw. Podkreślił, iż otrzymana dziś nagroda nie jest wyrazem uznania tylko za dobre wypełnianie powierzonych obowiązków. Nagrodzeni policjanci wykazali się  oddaniem służbie w sposób nadzwyczajny, czy to ścigając sprawców przestępstw, czy to ratując ludzkie życie. To pełne zaangażowanie i wyjątkowość podejmowanych przez nich działań zostało zauważone i nagrodzone. Wspomniana uroczystość jeszcze raz potwierdza fakt, iż funkcjonariusze Policji wielokrotnie dają dowody odwagi i wierności rocie policyjnego ślubowania. Podejmujący codzienną służbę policjanci chronią porządek prawny i strzegą bezpieczeństwa obywateli, nawet z narażeniem własnego życia.