Warta honorowa kolskich policjantów - Aktualności - KPP Koło

Aktualności

Warta honorowa kolskich policjantów

Data publikacji 04.05.2018

Wzorem lat ubiegłych funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kole, wzięli udział w powiatowych obchodach uroczystości ustanowienia Konstytucji 3-go Maja. Mł. asp. Mariusz Fraszczyk oraz sierż. szt. Piotr Gajewski pełnili wartę honorową przy tablicy pamiątkowej, umieszczonej na kościele Farnym w Kole.

Święto ustanowienia Konstytucji 3-go Maja jest szczególnie ważnym czasem dla Polaków. Tego dnia wszystkie samorządowe społeczności oraz lokalni mieszkańcy składają hołd i kwiaty w miejscach upamiętniających to doniosłe wydarzenie.

W powiecie kolskim takim miejscem jest m.in. pamiątkowa tablica na Kościele Farnym w Kole, która została ufundowana przez mieszkańców powiatu w dwusetną rocznicę ustanowienia Konstytucji 3-Maja. Od kilku już lat niezmiennie w uroczystościach 3-majowych uczestniczą dwaj dzielnicowi Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole: mł. asp. Mariusz Fraszczyk oraz sierż. szt. Piotr Gajewski, którzy pełnią wartę honorową przy tablicy upamiętniającej ustanowienia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji.